Hållbar svensk odling i generationer.

Produkter


E&V har ett brett utbud av produkter. Utbudet är levande och ändras efter kunders önskemål. Under växtsäsongen styr vi hela kedjan frö till färdig produkt och under de kalla månader då den skånska myllan vilar importerar vi och packar.


Genom vårt certifierings- och kvalitetsarbete säkerställs att produkterna når konsumenten med just de önskemål som ställs gällande livsmedelssäkerhet, kvalitet och inte minst - smak!Hos oss odlar vi bland annat:

Ellenholm & Vadensjö

Kustvägen 146

261 75 ASMUNDTORP

Munkebäcks gård • Toftavägen 147 • 261 76 Asmundtorp

Instagram @ellenholm_vadensjo
Facebook

© Ellenholm & Vadensjö Jordbruks AB.  Alla rättigheter förbehållna.

Hemsidespartner