Kontakt
         
Certifiering
   
Nedladdningsbara certifikat
Högerklicka på en länk och välj:
Spara mål/länk som...
Ellenholm & Vadensjö:
Svenskt Sigill - IP Arbetsvillkor
 
Go Leaf:
Svenskt Sigill
Svenskt Sigill - IP Arbetsvillkor
KRAV
 
Went Leaf:
Svenskt Sigill
Global G.A.P
 
 
 

Ellenholm & Vadensjö står för högsta kvalitetstänkande. Våra produkter måste alltid uppfylla våra egna högt ställda krav såväl som den kravbild som stipuleras i de certifieringsprogram som vi medverkar i.

Vi producerar även i våra 2 dotterbolag Go Leaf AB och Went Leaf AB vars certifikat också återfinns här till vänster.
 
FSSC - Food Safety System Certification

FSSC22000 är en internationellt erkänd livsmedelssäkerhetsstandard. I standarden ingår bl.a. krav på ett kvalitetsledningssystem, program för grundförutsättningar för hygienisk produktion samt genomförande av HACCP, VACCP och TACCP samt krav på kommunikation.
Årligen besöks företaget av en oberoende revisor som kontrollerar att vi följer uppsatt rutiner och standardens krav. Arbetet följer principen ständiga förbättringar.

https://www.fssc22000.com/

 
Global G.A.P

GLOBALG.A.P är en internationell standard för kvalitetssäkring av bl.a. frukt och grönsaksodling. GAP står för Good Agriculture Practice, vilket betyder "bästa praxis för jordbruk". Ett mål för GLOBALG.A.P. är att definiera vad "bästa praxis för jordbruk" betyder, så att regler fungerar för olika inriktningar på jordbruk och i hela världen. Viktiga områden är livsmedelssäkerhet och miljöansvar.

Att producenterna följer regler kontrolleras årligen av en oberoende certifieringsrevisor. Certifikatet är ett kvitto på att uppsatta regler följs. GLOBALG.A.P hette från början EUREPGAP och startades 1997 på initiativ av europeiska detaljhandelsföretag. Idag medverkar även andra typer av företag och organisationer. Ellenholm och Vadensjö Jordbruk AB erhöll första certifikatet 2006 och kontrolleras därefter årligen.

Information och regler finns på http://www.globalgap.org/
 
Svenskt Sigill

IP SIGILL är en svensk standard för kvalitetssäkring av växtodling eller djuruppfödning. IP Sigill är också en kvalitetsmärkning på produkter som endast kan användas av företag som klarar IP SIGILL-certifiering. IP SIGILL-certifieringen syftar till:

•  Säkra livsmedel

•  God djuromsorg

•  Miljöansvar med utgångspunkt i resurshushållning och klimat

Att producenterna följer regler kontrolleras av en oberoende certifieringsrevisor. Minst vart annat år görs revision på gården. Certifikatet är ett kvitto på att uppsatta regler följs. IP SIGILL ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, som är ett dotterbolag till LRF. IP systemet har utvecklats sen början av 1990-talet och vi har varit med sen dess.

Mer information finns på http://www.svensktsigill.se/
 

Svenskt Sigill – IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är svensk standard för kvalitetssäkring av arbetsvillkor, arbetsmiljö samt socialt ansvarstagande.  

Certifieringen infördes hösten 2016 och kontroll och revision följer samma upplägg som IP Sigill
Mer information finns på http://www.sigill.se/IP-Certifiering/ARBETSVILLKOR1/OM-IP-ARBETSVILLKOR/
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitetsgaranti
Ellenholm & Vadensjö står för högsta kvalitetstänkande. Vi har produkter som bland annat är certifierade enligt:

Copyright © 2012-2021 Ellenholm & Vadensjö Jbr AB
Toftavägen 147 261 76 Asmundtorp
Senast ändrad 2021-03-22